Υποστήριξη Δρομέων

Σταθμοί Υποστήριξης

  • Κατά μήκος της διαδρομής του Παλαμήδειου Άθλου θα υπάρχει σταθμός υποστήριξης των δρομέων στην έξοδό τους από το κάστρο όπου θα διατίθεται στους δρομείς εμφιαλωμένο νερό και ισοτονικό ποτό. Επίσης κατά την διαδρομή ανάβασης θα υπάρχουν διασωστικές ομάδες σε πολλά σημεία.
  • Κατά μήκος της διαδρομής των 10 χλμ. θα υπάρχει ενδιάμεσος σταθμός υποστήριξης των δρομέων στο 5ο χλμ. για την παροχή εμφιαλωμένου νερού και στο 7,5 χλμ για την παροχή εμφιαλωμένου νερού και ισοτονικού ποτού.
  • Εμφιαλωμένο νερό καθώς και ισοτονικό ποτό διατίθεται στους συμμετέχοντες και στο σημείο τερματισμού.

Στους σταθμούς υποστήριξης θα υπάρχουν άτομα της Διοργάνωσης στα οποία θα μπορείτε να απευθυνθείτε σε περίπτωση που παρουσιαστεί ανάγκη.

Χιλιομετρικές Ενδείξεις

Κατά μήκος της διαδρομής θα υπάρχουν ευδιάκριτες χιλιομετρικές ενδείξεις.

Φύλαξη Ιματισμού

Για τους συμμετέχοντες του Παλαμήδειου Άθλου και των 10 χλμ. θα υπάρχει τέντα της Διοργάνωσης στον χώρο της Εκκίνησης / Τερματισμού για την φύλαξη των στεγνών τους ρούχων.

Οι δρομείς θα αποθέσουν στον διαμορφωμένο χώρο φύλαξης τον ρουχισμό τους εντός της τσάντας της Διοργάνωσης η οποία θα πρέπει να φέρει το αυτοκόλλητο με τον αριθμό συμμετοχής τους.

Όλοι οι δρομείς παρακαλούνται θερμά να μην περιέχουν στις τσάντες προς φύλαξη, αντικείμενα αξίας ή προσωπικά έγγραφα.