Όροι Συμμετοχής

Όριο Ηλικίας

Για να συμμετάσχει κάποιος στον Παλαμήδειο Άθλο θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και στα 10 χλμ. το 15ο έτος της ηλικίας του.

Χρονικό Όριο

Το χρονικό όριο τερματισμού για τον Παλαμήδειο Άθλο είναι η μία (01:00) ώρα, για τα 10 χλμ. είναι η είναι η μια ώρα και τριάντα λεπτά (01:30).

Χρήση αριθμού συμμετοχής άλλου δρομέα

Το πακέτο συμμετοχής του κάθε δρομέα είναι προσωπικό. Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχοντας πρόκειται να χρησιμοποιήσει τον αριθμό άλλου δρομέα κατόπιν συνεννόησης και συναίνεσης του εγγεγραμμένου, υποχρεούται να ενημερώσει το Κέντρο Εγγραφών και να συμπληρώσει αίτηση εγγραφής.

Εγγραφές & Επιστροφή Χρημάτων

Η περίοδος εγγραφών θα ξεκινήσει στις 1 Σεπτεμβρίου 2020 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 για τις ατομικές εγγραφές και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 για τις ομαδικές συμμετοχές.

Εγγραφές θα πραγματοποιηθούν και στο Κέντρο Εγγραφών εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες συμμετοχές.

Δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής της συνδρομής μετά από τη διεξαγωγή του αγώνα σε περίπτωση που κάποιος δεν λάβει τελικά, μέρος σε αυτόν.

Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη.