Χρονομέτρηση

Ηλεκτρονική Χρονομέτρηση

Η ηλεκτρονική χρονομέτρηση του Παλαμήδειου Άθλου και των 10 χλμ. καθώς και η έκδοση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται από επίσημη εταιρεία χρονομέτρησης.

Θα χρησιμοποιηθούν συστήματα της Ολλανδικής εταιρείας MYLAPS, ίδια με αυτά που χρησιμοποιούνται στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

Όλοι οι συμμετέχοντες δρομείς στον Παλαμήδειο Άθλο και στα 10 χλμ. θα πρέπει να φέρουν το chip χρονομέτρησης το οποίο παραλαμβάνουν μαζί με τον αριθμό συμμετοχής τους από το Κέντρο Εγγραφών.

Τάπητες ηλεκτρονικού ελέγχου και χρονομέτρησης για την καταγραφή των ενδιάμεσων χρόνων θα υπάρχουν:

Για τον Παλαμήδειο Άθλο: στην εκκίνηση, στον τερματισμό καθώς και σε ενδιάμεσο σημείο ελέγχου στην έξοδο από το κάστρο.

Για τα 10 χλμ.: στην εκκίνηση, στον τερματισμό, καθώς και στο σημείο της αναστροφής των 3,6 χλμ.

Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών εκδηλώσεων αναρτώνται τα ανεπίσημα αποτελέσματα των συμμετεχόντων και οι οποίοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση εντός 5 εργάσιμων ημερών.

Μετά το πέρας 10 εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση των αγωνιστικών εκδηλώσεων αναρτώνται τα επίσημα αποτελέσματα των αγώνων στην ιστοσελίδα της Διοργάνωσης.